Giải câu hỏi 1 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.

Câu hỏi 1 Trang 83 SGK Công nghệ 10:

Muốn vật nuôi tạo ra được nhiều sản phẩm cần đáp ứng những nhu cầu gì về dinh dưỡng cho chúng ? Cho ví dụ cụ thể.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10:

– Muốn vật nuôi tạo ra nhiều sản phẩm cần đáp ứng nhu cầu sản xuất về dinh dưỡng. Vì nếu sử dụng nhu cầu duy trì chỉ để vật nuôi tồn tại thì có thể vật nuôi không sản xuất được bất kì sản phẩm nào.

– Ví dụ: Để lợn nhiều thịt ta cần cho ăn những chất dinh dưỡng đặc biệt để tăng khối lượng cơ thể như các loại cám công nghiệp.

(BAIVIET.COM)