Giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống.

Câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ 10:

Công nghệ cấy truyền phôi là gì ? Trình bày cơ sở khoa học của việc cấy truyền phôi ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 10:

– Công nghệ cấy truyền phôi là đưa phôi được tạo ra từ một cá thể cái này vào cơ thể của một cá thể cái khác, phôi vẫn sống và phát triển như một cá thể bình thường.

– Cơ sở khoa học: Phôi là một cơ thể độc lập ở giai đoạn đầu, phôi vẫn sống và phát triển bình thường nếu nó được chuyển vào cơ thể khác đồng pha. Ngoài ra con người có thể điều khiển sinh sản của vật nuôi bằng cách sử dụng hoocmon.

(BAIVIET.COM)