Giải câu hỏi 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 1: Bài mở đầu.

Câu hỏi 1 Trang 8 SGK Công nghệ 10:

Em hãy nêu vai trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 10:

Vai trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân:

– Góp phần tiêu thụ một số sản phẩm như phân bón, thức ăn chăn nuôi,… làm tăng trưởng kinh tế.

– Đóng góp một phần lớn vào tổng cơ cấu sản phẩm trong nước.

– Cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước.

– Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến (mía, cá hộp, thịt hộp).

– Đóng vai trò quan trọng trong hàng hóa xuất khẩu.

– Tạo việc làm cho nhiều lao động (chiếm 50% tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế).

(BAIVIET.COM)