Giải câu hỏi 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 1 Trang 78 SGK Công nghệ 10:

Em hãy trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10:

Hệ thống nhân giống vật nuôi được tổ chức như sau:

– Vật nuôi giống được phân thành các loại dựa trên giá trị của nó.

– Đàn hạt nhân là những vật nuôi giống tốt nhất, số lượng ít, được nuôi trong những điều kiện tốt nhất.

– Đàn nhân giống: Số lượng nhiều hơn đàn hạt nhân, nhưng phẩm chất kém đàn hạt nhân.

– Đàn thương phẩm: Số lượng nhiều nhất, mức độ chọn lọc thấp nhất.

– Cách tổ chức này được gọi là mô hình hệ thống nhân giống hình tháp.

(BAIVIET.COM)