Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ 10:

Trình bày khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

– Nhân giống thuần chủng là ghép đôi giữa hai cá thể đực cái cùng một giống.

– Mục đích của nhân giống thuần chủng: Đời con thừa hưởng những đặc tính di truyền của giống đó, giống được duy trì, phát triển về số lượng, chất lượng của giống được nâng cao.

(BAIVIET.COM)