Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 9 – Nấu ăn

Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 12: Thực hành: Món nướng.

Câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ 9:

Tại sao nướng chả trên lửa than yếu sẽ bị khô?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 9:

Do nướng chả trên than yếu sẽ lâu chín và làm bay nước trong chả, do đó chả sẽ bị khô.

(BAIVIET.COM)