Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi.

Câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ 10:

Trình bày những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá, chọn lọc vật nuôi làm giống ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 10:

Có 3 chỉ tiêu cơ bản đế đánh giá chọn lọc vật nuôi:

– Tiêu chí về ngoại hình, thể chất: Vật nuôi càng khỏe, khả năng sản xuất, khả năng thích nghi với điều kiện ngoại cảnh càng cao càng tốt.

– Tiêu chí về khả năng sinh trưởng, phát dục: Là căn cứ để đánh giá chọn lọc.

– Tiêu chí về sức sản xuất: Mức độ tạo ra sản phẩm như khả năng cho thịt, sữa, trứng, sức kéo càng cao càng tốt.

(BAIVIET.COM)