Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 9 – Nấu ăn

Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 10: Thực hành: Món rán.

Câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ 9:

Các yếu tố nào làm cho nem rán được giòn lâu?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 9:

– Khi cuốn nem phải tránh quá nhiều nhân, vỏ nem quá mỏng dễ bị bục nem.

– Khi rán, cho dầu ngập nem, trong quá trình rán thì vặn lửa nhỏ để nem được rán giòn và có màu đẹp.

(BAIVIET.COM)