Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường.

Câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ 10:

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10:

Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật là:

– Gây hiệu ứng cháy, táp lá, thân, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây, làm giảm số lượng và chất lượng nông sản.

– Ngoài khả năng tiêu diệt sâu bệnh thì nó cũng những thiên địch sống trên đồng ruộng, trên đất, trong nước.

– Tạo điều kiện để hình thành những dạng dịch đột biến có thể chịu được thuốc hóa học bảo vệ thực vật.

BAIVIET.COM