Giải câu hỏi 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 11: Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.

Câu hỏi 1 Trang 57 SGK Công nghệ 9:

Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9:

Chôm chôm là cây ăn quả nhiệt đới. Quả chôm chôm chứa nhiều đường, chất khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C.

Quá chôm chòm dùng đế ăn tươi, chế biến thành xirô hoặc đóng hộp.

(BAIVIET.COM)