Giải câu hỏi 1 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Câu hỏi 1 Trang 56 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng kết hợp, đồng thời nhiều biện pháp trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí sao cho những nhược điểm của các biện pháp được phát huy và khắc phục những nhược điểm.

BAIVIET.COM