Giải câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài.

Câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ 9:

Hãy nêu lợi ích của việc trồng cây xoài và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9:

Lợi ích của việc trồng cây xoài

– Xoài là cây ăn quả nhiệt đới được trồng nhiều ở nước ta để lấy quả, lấy gỗ, che phủ đất chống xói mòn. Quả xoài ngoài ăn tươi còn dùng làm đồ hộp, làm mứt, nước giải khát. Hoa dùng làm thuốc.

*Yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài

– Nhiệt độ: thích hợp 24ºC – 26ºC

– Lượng mưa : 1000 – 1200 mm/ năm

– Ánh sáng : cần đủ ánh sáng

– Đất : trồng được nhiều loại đất , thích hợp là loại đất phù sa ven sông, tầng đất dày. Độ pH từ 5,5 – 6,5

(BAIVIET.COM)