Giải câu hỏi 1 Trang 50 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 1 Trang 50 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 1 Trang 50 SGK Công nghệ 9:

Hãy đánh dấu (x) vào cột “Lắp đặt nổi” hoặc “Lắp đặt ngầm” để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện?

Đặc điểmLắp đặt nổiLắp đặt ngầm
1. Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà, dầm, xà.
2. Lắp đặt dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tông
3. Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường, trần nhà, sàn bê tông.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 50 SGK Công nghệ lớp 9:

Đặc điểmLắp đặt nổiLắp đặt ngầm
1. Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà, dầm, xà.X
2. Lắp đặt dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tôngX
3. Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường, trần nhà, sàn bê tông.X

(BAIVIET.COM)