Giải câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 9 – Nấu ăn

Giải câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 9: Thực hành: Món hấp.

Câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ 9:

Có mấy giai đoạn hấp gà ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 9:

Có 3 giai đoạn hấp gà đó là:

– Chuẩn bị: Sơ chế;

– Chế biến: Hấp gà với cải bẹ xanh;

– Trình bày.

(BAIVIET.COM)