Giải câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 15:  Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.

Câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ 10:

Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10:

Nguyên nhân xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng:

– Do nguồn bệnh tiềm ẩn trong đất, bụi cây cỏ, bờ ruộng mà không được cải tạo đúng cách.

– Sự di chuyển của nguồn nước đem theo 1 loại bệnh nào đó đến đồng ruộng.

– Sử dụng hạt giống, cây giống nhiễm bệnh.

(BAIVIET.COM)