Giải câu hỏi 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 9 – Nấu ăn

Giải câu hỏi 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 8: Thực hành: Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt.

Câu hỏi 1 Trang 46 SGK Công nghệ 9:

Nếu không có bột đao, có thể thay bằng loại bột nào để nấu?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 9:

Nếu không có bột đao thi có thể thay thế bằng bột năng hoặc bột sắn dây.

(BAIVIET.COM)