Giải câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn.

Câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ 9:

Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9:

Giá trị dinh dưỡng: Cùi nhãn chứa đường, axít hữu cơ, vitamin C, K, các chất khoáng Ca, P, Fe… nên có giá trị dinh dưỡng cao được sử dụng để ăn tươi, sấy khô, làm long nhãn, đồ hộp.

Yêu cầu ngoại cảnh:

a) Nhiệt độ: Cây nhãn chịu được nóng và lạnh tốt hơn cây vải nên được trồng ở các vùng trong cả nước. Nhiệt độ thích hợp từ 21ºC – 27ºC.

b) Lượng mưa cần cho cây nhãn sinh trưởng và phát triển là 1200mm/năm. Độ ẩm không khí 70 – 80%. Thời kì phân hóa mầm hoa và phát triển quả cần nhiều nước. Là cây chịu hạn nhưng nếu bị ngập nước từ 3 – 5 ngày cùng không bị ảnh hưởng như các cây ăn quả khác.

c) Ánh sáng: Cây cần đủ ánh sáng, nhưng không ưa ánh sáng mạnh và chịu được bóng râm.

d) Đất: Cây nhãn không kén đất nên trồng được trên nhiều loại đất, trong đó đất phù sa là thích hợp nhất.

(BAIVIET.COM)