Giải câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.

Câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10:

Ứng dụng công nghệ vi sinh là việc lợi dụng các hoạt động sống của vi sinh vật để tạo ra các loại phân bón phục vụ trồng trọt. Người ta có thể phối trộn các chủng vi sinh vật với nhau bằng một chất nền để tạo ra các loại vi sinh vật có khả năng vượt trội hơn vi sinh vật gốc.

BAIVIET.COM