Giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 7: Hình chiếu phối cảnh.

Câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ 11:

Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì? So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng hình chiếu vuông góc.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11:

Hình chiếu trục đoHình chiếu phối cảnh
Giống nhauĐều sử dụng phép chiếu để vẽ vật thể.
Khác nhau– Hình được xây dựng bằng phép chiếu song song.

– Có 2 loại: Vuông góc, xuyên góc cân.

– Hình được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

– Có 2 loại 1 điểm tụ, 2 điểm tụ.

(BAIVIET.COM)