Giải câu hỏi 1 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 1 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi.

Câu hỏi 1 Trang 37 SGK Công nghệ 9:

Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9:

– Cây ăn quả có múi như: cam, chanh, quýt, bưởi… có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, được trồng nhiều ở nước ta.

  • Đường: 6 – 12%
  • Vitamin từ 40 – 90 mg / 100g
  • Axit hữu cơ và các chất khoáng 0,4- 1,2%.

– Yêu cầu ngoại cảnh:

  • Nhiệt độ: 25 – 270c
  • Ánh sáng vừa đủ
  • Độ ẩm: 70 – 80%
  • Lượng mưa: 1000 – 2000mm/ năm
  • Đất phù sa
  • Độ PH 5,5 – 6,5.

(BAIVIET.COM)