Giải câu hỏi 1 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Câu hỏi 1 Trang 30 SGK Công nghệ 10:

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu:

– Hình thành do quá trình rửa trôi các hạt sét, keo và các chất dinh dưỡng ở những vùng có địa hình dốc.

– Do canh tác lạc hậu và trồng lúa lâu đời.

(BAIVIET.COM)