Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 4: Mặt cắt và hình cắt.

Câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ 11:

Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11:

Hình cắt và mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. Đối với vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng hình cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

(BAIVIET.COM)