Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 7: Một số tính chất của đất trồng.

Câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là keo đất ? Nêu cấu tạo của keo đất.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10:

– Những phần tử có kích thước dưới 1 micro met, ở trạng thái lơ lửng trong nước, không hòa tan trong nước gọi là keo đất.

– Cấu tạo của keo đất:

  • Keo đất có một nhân.
  • Lớp ion quyết định điện nằm ngay phía ngoài nhân.
  • 2 lớp ở ngoài cùng là lớp ion bất động và ion khuếch tán mang điện trái dấu với ion quyết định điện.

(BAIVIET.COM)