Giải câu hỏi 1 Trang 21 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 21 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp.

Câu hỏi 1 Trang 21 SGK Công nghệ 10:

Nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 21 SGK Công nghệ lớp 10:

Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào dựa trên tính toàn năng của tế bào. Bất cứ tế bào nào hoặc mô thuộc các cơ quản của cây đều chứa hệ gen quy định hệ gen của loài đó. Khi được nuôi cấy trong môi trường thích hợp đều có khả năng sinh sản vô tính để tạo ra cây hoàn chỉnh.

BAIVIET.COM