Giải câu hỏi 1 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 55: Quản lý doanh nghiệp.

Câu hỏi 1 Trang 181 SGK Công nghệ 10:

Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10:

– Quyền quản lí, giải quyết mọi vấn đề tập trung ở một người là giám đốc doanh nghiệp.

– Ít các quản lí trung gian, số lượng nhân viên ít.

– Cấu trúc đơn giản, dễ thích nghi với thay đổi của môi trương kinh doanh.

(BAIVIET.COM)