Giải câu hỏi 1 Trang 173 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 173 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 54: Thành lập doanh nghiệp.

Câu hỏi 1 Trang 173 SGK Công nghệ 10:

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 173 SGK Công nghệ lớp 10:

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung sau:

– Xác định khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

– Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh.

– Nghiên cứu khả năng kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường.

BAIVIET.COM