Giải câu hỏi 1 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo).

Câu hỏi 1 Trang 17 SGK Công nghệ 10:

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10:

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là :

– Sản xuất được giống mới có khả năng vượt trội hơn các giống cũ.

– Duy trì và củng cố độ thuần chủng, sức sống, tính trạng đặc trưng, điển hình của giống cây.

– Tạo ra đủ lượng hạt giống cung cấp cho sản xuất đại trà.

– Phổ biến nhanh giống tốt vào sản xuất.

(BAIVIET.COM)