Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Vật liệu có các tính chất cơ học, lí học hóa học khác nhau. Để chọn đúng vật liệu theo yêu cầu sử dụng ta cần phải biết các tính chất đặc trưng của nó.

(BAIVIET.COM)