Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Động cơ đốt trong là gì? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu: nhiên liệu, số hành trình của pit-tong trong một chu trình.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

– Loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt, quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ gọi là động cơ đốt trong.

– Phân loại:

+ Theo nhiên liệu: Động cơ xăng, động cơ diezen, động cơ gas.

+ Theo hành trình của pittong trong một chu kì làm việc: Động cơ 2 kì, động cơ 4 kì.

(BAIVIET.COM)