Giải câu hỏi 1 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 1 Trang 162 SGK Công nghệ 10:

Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị H và anh T.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10:

Việc khởi nghiệp của chị H và anh T rất thành công do cả 2 người đều có và tận dụng được những phù hợp cho kinh doanh. Việc trồng hoa đem lại thu nhập và vừa sức với chị, đồng thời nhu cầu sử dụng hoa ở thị xã cũng cao, việc anh T quyết định với nghề sửa xe cũng phù hợp vì anh học không khá. Bù lại anh rất cần củ, biêt tính toán trên nhu cầu xăn dầu của địa phương.

BAIVIET.COM