Giải câu hỏi 1 Trang 160 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 160 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

Câu hỏi 1 Trang 160 SGK Công nghệ 10:

Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lãnh vực kinh doanh phù hợp ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 160 SGK Công nghệ lớp 10:

– Có 4 căn cứ để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh:

  • Thị trường phải có nhu cầu về lĩnh vực muốn kinh doanh.
  • Lĩnh vực kinh doanh phải đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp.
  • Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội.
  • Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp.

– Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực hợp pháp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và thực hiện được mục tiêu kinh doanh.

(BAIVIET.COM)