Giải câu hỏi 1 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu hỏi 1 Trang 157 SGK Công nghệ 10:

Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10:

Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm sau:

– Cũng bao gồm những hoạt động: sản xuất, thương mại, cung cấp dịch vụ.

– Quy mô nhỏ.

– Thuộc sở hữu tư nhân, cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh.

– Số lượng lao động ít, thường là thân nhân gia đình.

– Công nghệ kinh doanh đơn giản, thường chỉ là đảm nhiệm việc trung gian mua bán giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

(BAIVIET.COM)