Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp.

Câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ 11:

Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11:

Động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen, có những đặc điểm sau :

– Công suất không lớn.

– Có tốc độ quay trung bình.

– Làm mát bằng nước.

– Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ (động cơ xăng).

– Hệ số dự trữ công suất lớn.

(BAIVIET.COM)