Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 49: Bài mở đầu.

Câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ 10:

Em hãy cho biết kinh doanh là gì ? Có những lĩnh vực kinh doanh nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10:

– Kinh doanh là việc thực hiện một, một vài công đoạn nằm trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hay việc cung ứng dịch vụ nhằm thu lợi nhuận.

– Có những lĩnh vực kinh doanh sau:

  • Sản xuất.
  • Dịch vụ.
  • Mua – bán.
  •  …

(BAIVIET.COM)