Giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy.

Câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ 11:

Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thủy.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11:

Đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thủy:

– Là động cơ diezen.

– Có thể sử dụng một hoặc nhiều động cơ làm nguồn động lực cho một tàu.

– Tàu nhỏ, tàu trung thường sử dụng động có có tốc độ quay trung bình cao.

– Tàu lớn sử dụng động cơ có tốc độ quay thấp và có khả năng đảo chiều quay.

– Công suất đạt trên 50000kW.

– Số lượng xilanh lớn.

– Thường làm mát cưỡng bức bằng nước.

(BAIVIET.COM)