Giải câu hỏi 1 Trang 147 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 147 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản.

Câu hỏi 1 Trang 147 SGK Công nghệ 10:

Cho biết các phương pháp chế biến chè và quy tắc chế biến chè xanh theo phương pháp công nghiệp.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 147 SGK Công nghệ lớp 10:

– Có những phương pháp chế biến chè sau: Chế biến chè đen, chế biến chè xanh, chế biến chè vàng, chế biến chè đỏ.

– Quy tắc chế biến chè xanh theo phương pháp công nghiệp: Làm héo lá chè xanh, sau đó tiến hành diệt men trong lá chè và vò chè rồi tiến hành làm khô và đóng gói sản phẩm.

(BAIVIET.COM)