Giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

Câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ 11:

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy

Lời giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11:

Đặc điểm:

– Là động cơ xăng 2 và 4 kì cao tốc.

– Có công suất nhỏ.

– Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung.

– Thường làm mát bằng không khí.

– Số lượng xi lanh ít.

Bố trí động cơ trên xe máy:

– Đặt ở giữa xe.

– Đặt lệch về đuôi xe.

(BAIVIET.COM)