Giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô.

Câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ 11:

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11:

Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô:

– Tốc độ quay lớn.

– Kích thước, trọng lượng nhỏ, dễ dàng bố trí trên ô tô.

– Thường làm mát bằng nước.

(BAIVIET.COM)