Giải câu hỏi 1 Trang 137 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 137 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu hỏi 1 Trang 137 SGK Công nghệ 10:

Trình bày quy trình chế biến gạo từ thóc. Kể tên các vật dụng cần để chế biến gạo từ thóc theo phương pháp cổ truyền.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 137 SGK Công nghệ lớp 10:

– Quy trình chế biến gạo từ thóc như sau: Xay thóc đã làm sạch rồi sau đó thực hiện tách trấu, xát trắng, cuối cùng ta đánh bóng rồi đưa vào bảo quản.

– Các vật dụng cần để chế biến gạo từ thóc theo phương pháp cổ truyền:

+ Cối xay để xay thóc.

+ Sàng để lọc trấu.

+ Cối để giã gạo lật.

+ Giần để loại tấm và cám.

(BAIVIET.COM)