Giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong.

Câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ 11:

Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11:

Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn động lực cơ khí để sử dụng ở tất cảc các ngành và lĩnh vực sản xuất tạo ra của cải vật chất, phục vụ con người. Sử dụng để làm động cơ xe máy, ô tô, tàu, máy ủi, máy xúc, máy bơm, trực thăng,…

(BAIVIET.COM)