Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 30: Hệ thống khởi động.

Câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11:

Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ máy được.

(BAIVIET.COM)