Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm.

Câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ 10:

Trình bày một số phương pháp và quy trình bảo quản thóc, ngô mà em biết.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 10:

Một số phương pháp và quy trình bảo quản thóc, ngô:

– Bảo quản đổ rời, thông gió tự nhiên hoặc thông gió tích cực.

– Bảo quản đóng bao trong nhà kho.

– Bảo quản trong chum, thùng phuy, silo.

(BAIVIET.COM)