Giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 29: Hệ thống đánh lửa.

Câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11:

– Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa: Tạo tia lửa điện cao áp để đốt cháy hòa khí trong xilanh động cơ xăng đdúng thời điểm.

– Phân loại:

+ Hệ thống đánh lửa thường. (trong hệ thống đánh lửa thường có hệ thống đánh lửa có tiếp điểm).

+ Hệ thống đánh lửa điện tử (bán dẫn). (trong hệ thống này chia thành hệ thống đánh lửa có tiếp điểm và hệ thống đánh lửa không tiếp điểm).

(BAIVIET.COM)