Giải câu hỏi 1 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống.

Câu hỏi 1 Trang 126 SGK Công nghệ 10:

Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 10:

Mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống:

  • Giữ độ nảy mầm của củ, hạt.
  • Hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng hạt.
  • Để duy trì giống nhằm tái sản xuất, đảm bảo đa dạng sinh học.

(BAIVIET.COM)