Giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ 10:

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 10:

Mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản:

– Duy trì những đặc tính ban đầu của sản phẩm.

– Hạn chế tổn thất về số lượng của sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

– Hạn chế sự giảm sút về chất lượng của sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

(BAIVIET.COM)