Giải câu hỏi 1 Trang 12 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 1 Trang 12 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 1 Trang 12 SGK Công nghệ 9:

Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện của mạng điện trong nhà. So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 12 SGK Công nghệ lớp 9:

– So sánh sự giống và khác nhau của dây dẫn điện và dây cáp điện

Giống:

Lõi bằng đồng (hoặc nhôm ).

Phần cách điện.

Vỏ bảo vệ.

Khác: Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện.

– Cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện.

Dây cáp điệnDây dẫn điện
Lõi dây bằng đồng (nhôm).

Phần cách điện.

Vỏ bảo vệ cơ học.

Lõi bằng đồng (nhôm).

Vỏ cách điện làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, Chất PVC…

Vỏ bảo vệ được chế tạo phù hợp với các điều kiện môi trường.

(BAIVIET.COM)