Giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 26: Hệ thống làm mát.

Câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11:

– Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn.

– Theo chất làm mát có hai hệ thống làm mát: Hệ thống làm mát bằng nước, hệ thống làm mát bằng không khí.

(BAIVIET.COM)