Giải câu hỏi 1 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 39: Ôn tập chương 2.

Câu hỏi 1 Trang 117 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là sự sinh trường, phát dục của vật nuôi ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu các quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10:

– Sự sinh trưởng là sự tăng về lượng của vật nuôi, tức là sự tăng về khối lượng, kích thước của cơ thể.

– Sự phát dục là sự tăng về chất là sự phân hóa các cơ quan, hoàn thiện thực hiện các chức năng sinh lí.

– Nắm được quy luật sinh trưởng và phát dục để phát hiện được hiện tượng còi cọc do bệnh, hoặc suy thoái giống và cũng phát hiện được ra những giống tốt. Ngoài ra nắm được quy luật cũng giúp chúng ta lập được chế độ chăm sóc vật nuôi hợp lí, phát hiện ra bệnh sớm để giảm thiểu được thiệt hại.

BAIVIET.COM