Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 25: Hệ thống bôi trơn.

Câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ 11:

Hãy nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn và kể tên các loại hệ thống bôi trơn.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11:

– Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn: Đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của đông cơ và tăng tuổi thọ các chi tiết.

– Các loại hệ thống bôi trơn: Bôi trơn vung té, bôi trỡn cưỡng bức, bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu.

(BAIVIET.COM)