Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh.

Câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ 10:

Em hãy trình bày cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 10:

Người ta cấy ADN tái tổ hợp (ADN tạo ra bằng cách ghép ADN cần thiết vào ADN thể truyền) vào một tế bào vi khuẩn. Khi tế bào này phát triển nhanh thì các phân từ ADN tái tổ hợp cũng được nhân lên. Sau đó ta chiết, tách, tinh chế thu lấy những phân tử ADN mang đoạn gen cần thiết để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

BAIVIET.COM